Idea Extended Learning

Idea Extended Learning

Jak przenieść to czego się uczymy do praktyki? Jak wykorzystać potencjał tkwiący w samodzielnej nauce treści oferowanych w sieci? Jak czerpać więcej z tradycyjnych szkoleń? Jak wreszcie mieć pewność, że nauka przełożyła się na korzyści biznesowe?

Przejście od teorii do wdrożenia od zawsze jest idée fixe nie tylko działów HR, ale także menedżerów pionów sprzedaży, logistyki, produkcji i wielu innych.

Transfer efektów uczenia się

Naszym celem jest wdrożenie efektów uczenia się.

Według badań (Brinkerhoff) tylko jeden na sześciu uczestników szkoleń z sukcesem wdraża w pracy to, czego się nauczył na szkoleniu. Czterech na sześciu próbuje raz, ponosi porażkę i już nigdy nie próbuje ponownie. I zawsze pozostaje ten jeden, który nigdy nawet nie próbuje.

Jak podchodzimy do tego wyzwania?

Wszystkie działania, które podejmujemy, mają na celu transfer uczenia się. Zdefiniowaliśmy następujące kryteria sukcesu:

Zdefiniowanie celów – cele biznesowe przełożone na cele indywidualne uczestników programu

Programy zaprojektowane pod kątem wdrożenia – uwzględniają zachowania i postawy potrzebne w miejscu pracy

Zaangażowanie menedżerów do coachingu efektywnościowego – wsparcie wdrażania nowych zachowań i umiejętności

Praktyka – szkolenia zbudowane wokół tematów, które można ćwiczyć w pracy i zastosować praktycznie

Zintegrowanie narzędzi i metod – od szkolenia na sali poprzez e-learning aż do zintegrowanej platformy wspierającej uczenie się i wdrożenie w miejscu pracy

Wykorzystanie aktualnych trendów w uczeniu się – społecznościowe uczenie się, coaching koleżeński, bite-size learning, webinaria

Cztery kluczowe składniki sukcesu we wdrażaniu:

  • efektywne szkolenie czyli proces uczenia się pozaformalnego - powiązanie 70-20 z 10

Efektywne szkolenie, które napędza efektywność – wydarzenie, gdzie doskonalone są właściwe kompetencje, ćwiczone w adekwatnych sytuacjach, w najlepszy możliwy sposób. Wykorzystując formułę Extended Learning, przenosimy oczekiwania i odpowiedzialność z etapu uczenia się na sali szkoleniowej czy z treści dostępnych w sieci na zastosowanie i efektywność na stanowisku pracy. Rezultatem jest większa motywacja, wysoki poziom zaangażowania, obniżenie kosztów szkoleń i lepsze rezultaty wszelkich wykorzystywanych obecnie form uczenia się.

  • ukierunkowane społeczne uczenie się

Ukierunkowane społeczne uczenie się stanowi siłę napędową zmian behawioralnych. Co to znaczy? Kiedy pracownicy wypróbowują nowe zachowania, chcą mieć poczucie, że nie są w tym sami i jedyni, chcą też uczyć się z doświadczeń innych, z ich sukcesów i porażek.

  • zaangażowanie kadry kierowniczej

Wzrost efektywności w ogromnej mierze zależy od menedżerów. To menedżer stawia wobec pracowników oczekiwania w powiązaniu z potrzebami biznesowymi, zapewnia wsparcie w trakcie wdrażania nowych umiejętności i zachowań na stanowisku i daje cenne informacje zwrotne po ich zastosowaniu.

  • wpływ na biznes i ocena procesu szkoleniowego

Wykorzystanie koncepcji Extended Learning daje pewność, że ścieżka edukacyjna została właściwie zaplanowana, a realizowane programy szkoleniowe są spójne z celami i przynoszą pożądane rezultaty. Daje też możliwość łatwego zintegrowania KPI dla programów edukacyjnych.