Platforma Extended Learning

Platforma Extended Learning

Pracujemy w branży szkoleń wystarczająco długo, by widzieć, że samo szkolenie nie wystarczy, by wprowadzić nowe zachowania, nawyki czy zwiększyć efektywność.

Dlatego projektując działania rozwojowe promujemy podejście procesowe - High Performance Learning Journey – podróż do efektywności – proces, który gwarantuje wdrożenie wiedzy, umiejętności, a często też zmianę postaw. To właśnie innych stosunek do „nowego” prowadzi do naturalnej zmiany zachowań na te doskonalone w trakcie szkoleń. Jeśli pożądane zachowania zostały dobrze zdiagnozowane, efektywność szkoleń wzrasta wielokrotnie, a tak zaprojektowany proces nastawiony jest na osiąganie rezultatów biznesowych.

86% uczestników wdraża z dobrym skutkiem to, czego nauczyli się w trakcie szkolenia! Czy to możliwe?

Z Platformą Extended Learning TAK!

Z Platformą Extended Learning możemy stworzyć podróż edukacyjną złożoną ze wszystkich etapów budujących strukturę szkolenia, prowadzących do implementacji zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce oraz zaangażować w nią wszystkie kluczowe osoby.

Podróż od szkolenia do efektywności: przed szkoleniem – w trakcie szkolenia – po szkoleniu

Co robimy na poszczególnych etapach?

Przed szkoleniem:

 • stworzenie czytelnego powiązania pomiędzy uczeniem się, efektywnością i celami biznesowymi,
 • zmotywowanie uczestników do uczenia się w trakcie szkolenia i stosowania wiedzy w praktyce,
 • budowanie porozumienia pomiędzy uczestnikami szkolenia i przełożonymi, gdzie od początku jasne jest, że zadaniem pracownika będzie wdrożyć w praktyce to, czego się nauczył na szkoleniu.

W trakcie szkolenia:

 • dopasowanie zadań i ćwiczeń do potrzeb wdrożenia w pracy,
 • mikro-nauczanie (micro learning, bite-size learning) – tworzenie 5-minutowych pigułek wiedzy, które są obecnie preferowaną formą uczenia się, dostępną w każdym miejscu i w każdym czasie (mobile learning, e-learning),
 • zbieranie informacji zwrotnych i tworzenie szkoleń, gdzie można uczyć się poprzez doświadczanie, tym samym przygotowując się do stosowania nowej wiedzy i umiejętności w pracy.

Po szkoleniu:

 • powrót do celów wdrożeniowych,
 • zadbanie o coaching, feedback i dodatkowe materiały szkoleniowe,
 • zadania zachęcające do wdrażania nowych umiejętności i stosowania wiedzy,
 • zmiana zachowania, nastawienia.

… ale jak wiemy, na tym uczenie się nie kończy – to nie pojedyncze wydarzenie, nie jest to też seria wydarzeń z zadaniami przed, w trakcie i po. Uczenie się od tej pory będzie dla każdego z Was nieustannym procesem doskonalenia. Tylko tyle i aż tyle.

                

Dlaczego warto skorzystać z Platformy Extended Learning ELSS?

Korzyści ze szkoleń, coachingu i grywalizacji w jednym narzędziu

Platforma integruje korzyści ze szkoleń stacjonarnych, e-learningu, grywalizacji i coachingu.

Przeniesienie teorii w praktykę

Platforma podpowiada i wspomaga wszelkie działania wdrożeniowe, dając możliwość szybkiego spożytkowania zdobytej wiedzy i umiejętności.

Monitoring realizacji celów

Narzędzie gwarantuje monitorowanie osiągania celów z poziomu nauczania, wdrażania wiedzy w praktyce i rezultatów biznesowych.

Wprowadzanie zmian

Platforma Extended Learning ELSS to genialne narzędzie do wprowadzenia i monitorowania zmiany behawioralnej – przydatne tam, gdzie tradycyjne systemy motywowania zawodzą.

Tworzenie nowych nawyków

Platforma sprawdza się wszędzie tam, gdzie pracownicy uparcie tkwią w starych nawykach, mimo iż mają wiedzę i umiejętności do „robienia rzeczy po nowemu”.

Angażowanie przełożonych

Platforma umożliwia zaangażowanie przełożonych w proces uczenia się i wdrażania wiedzy w praktyce.

Platforma Extended Learning – zalety

 

Udoskonalone szkolenia

Proces od  nauki do wdrożenia, przy wsparciu platformy Extended Learning ELSS, zmienia jakość doskonalenia kompetencji. Przygotuj swoje szkolenie z wykorzystaniem Platformy i natychmiast ciesz się korzyściami.

Wsparcie

Zespół wsparcia Platformy Extended Learning zapewnia pełną pomoc – począwszy od pierwszego programu szkoleniowego przez cały proces.

Łatwość użytkowania

Platforma Extended Learning została zaprojektowana dla uczestników szkoleń i innych działań edukacyjnych oraz trenerów. Projektowanie programów, budowanie zadań, ich modyfikacja i wykorzystywanie w kolejnych programach jest proste, łatwe jest też administrowanie programem.

Bezpieczeństwo

Troszczymy się o Twoje bezpieczeństwo i poufność danych. Platforma Extended Learning została zbudowana na bogatej infrastrukturze, a zabezpieczenia są na bieżąco aktualizowane.

Elastyczność

Platforma Extended Learning pozwala na dużą elastyczność projektantowi, uczestnikom i trenerowi. Możesz z niej korzystać praktycznie wszędzie. Zawsze możesz powielić program, który zaprojektowałeś dla innego szkolenia lub, wykorzystując jego elementy, napisać nowy.

Rezultaty

Platforma Extended Learning umożliwia śledzenie i zarządzanie programem edukacyjnym przez cały czas jego trwania. Uzyskaj w prosty sposób obszerne dane do śledzenia rezultatów oraz do wykorzystania w raportach. Te funkcjonalność umożliwia też skierowanie programu na właściwe tory w każdym momencie.

Platforma Extended Learning. Dla kogo?

Platforma Extended Learning ELSS jest sprawdzonym rozwiązaniem webowym, opracowanym przez trenerów i praktyków zarządzania wiedzą. Rozwiązanie może być szczególnie użyteczne dla działów HR, HRD oraz menedżerów zaangażowanych w rozwój i doskonalenie swoich pracowników. Platforma pozwala na bieżący monitoring postępów indywidualnych i zespołowych pod kątem różnorodnych mierników.

Zadania:

 • wykorzystywane jako przygotowanie do szkoleń, aby wzmocnić motywację i zainspirować, lub do powtórzenia wiedzy,
 • do zastosowania wiedzy i umiejętności w pracy,
 • są przygotowywane i dopasowywane pod konkretne szkolenia, program czy systemy wymagające wdrożenia.

 Cele:

 • jasno określone na kilku poziomach: cele do wydarzeń edukacyjnych (np. szkoleń), cele indywidualne uczestników programu ustalane przed i uzupełniane/modyfikowane w trakcie trwania programu,
 • zsynchronizowane z celami biznesowymi, oceniane i akceptowane przez przełożonych,
 • w proces projektowania celów włączony jest HR.

Społeczne uczenie się:

 • funkcjonalność umożliwiająca dzielenie się wiedzą z innymi uczestnikami programu,
 • wzajemną pomoc w procesie uczenia się,
 • dzielenie się najlepszymi praktykami i sukcesami w stosowaniu nowych umiejętności,
 • wizualizację procesu uczenia się i rozwoju.

Zasada 70-20-10 a platforma Extended Learning ELSS

W jaki sposób realizujemy regułę 70-20-10

70% Uczenie się na stanowisku pracy 

 • zadania przed- i poszkoleniowe powiązane z pracą i realnymi sytuacjami zawodowymi,
 • bieżąca superwizja i wsparcie przy wdrażaniu ze strony przełożonych i trenerów,
 • cele i zadania na poziomie indywidualnym pozwalają na bieżąco planować i stymulować wdrażanie.

20% Społeczne uczenie się

 • networking pomiędzy uczestnikami, trenerem i przełożonymi,
 • dyskusje w zespole,
 • coaching koleżeński w rzeczywistych sytuacjach zawodowych,
 • dzielenie się wiedzą.

10% Efektywne szkolenie

 • koncentracja na zadaniach praktycznych wykonywanych w trakcie szkolenia dzięki zadaniom i informacjom zbieranym przed i po każdym wydarzeniu,
 • proces dzielenia się realnymi przykładami,
 • materiały szkoleniowe, prezentacje i dokumentacja zebrana i dostępna w jednym miejscu.

Miejsce, gdzie narzędzie spotyka się z teorią

Pewnie znasz a może nawet stosujesz 4- (5-) stopniową skalę oceny efektywności szkoleń wg. Kirkpatricka? W obu przypadkach Extended Learning ELSS może być użytecznym rozwiązaniem dla Ciebie i Twojej organizacji. Platforma umożliwia zarówno osiąganie wysokich rezultatów wdrożeniowych po szkoleniach, e-learningu, blended learning’u, jak i zademonstrowanie, w jaki sposób te działania wspomagają realizację celów biznesowych firmy.

Możesz sprowokować, udowodnić i udokumentować (właśnie w tej kolejności):

 • zmianę zachowań (a nawet często postaw),
 • postępy w uczeniu się,
 • poziom zadowolenia uczestników.

Chciałbyś zobaczyć, w jaki sposób działa Platforma Extended Learning?

Umów się na demo

Możesz również wykupić licencję firmową na samodzielne projektowanie procesu wspomagającego transfer wiedzy przy wykorzystaniu Platformy Extended Learning ELSS.

Zapytaj o warunki licencji