Problemy biznesowe

Realizacje PAIZ Konsulting:

 

Firma Sieńko i Syn Sp. z o.o.

Prezentujemy rozmowę z Anną Kraszewską, Dyrektor Obsługi Posprzedażnej i Elżbietą Sieńko, Menedżerem Projektu w firmie Sieńko i Syn Sp. z o.o. dealer WV i Audi.

Patrząc z perspektywy swojego działu i celów, jakie przed Państwem stoją, nad jakimi problemami czy wyzwaniami możecie pracować dzięki wprowadzeniu Platformy Extended Learning?

Elżbieta Sieńko: Korzystanie z Platformy Extended Learning w dłuższej perspektywie spowoduje, że pracownicy będą regularnie korzystać z naszego wewnętrznego systemu Customer Relationship Management, dedykowanego do pracy w serwisie VW i Audi.

Co daje praca z Platformą Extended Learning z perspektywy całej firmy?

Elżbieta Sieńko: Zadania wykonywane przez pracowników pozwalają nam na monitorowanie pracy indywidualnych pracowników oraz ocenianie ich bieżącego zaangażowania i systematyczności.

Anna Kraszewska: Budowanie świadomości pracowników – świadomość wyzwań, świadomość korzyści, budowanie świadomego zespołu. To niezwykle ważne. Dzięki raportowaniu zadań bezpośrednio na Platformie  pracownicy mają możliwość porównywania wyników pracy codziennie. Widzą, jak pracują najlepsi – to dobry przykład. Codzienne zadania na Platformie pozwalają na wypracowanie systematyczności i innych pożądanych zachowań pracowników.

Zadania na Platformie są przez wielu pracowników postrzegane jako dodatkowy obowiązek; jak udaje się Paniom skłonić ich do wykonywania zadań tam umieszczanych?

Anna Kraszewska: To zwykle faktycznie stanowi problem. W tej sytuacji przez prezentacje i rozmowy poprzedzające wprowadzenie Platformy Extended Learning osiągnęłyśmy wysoką świadomość zespołu co do celów projektu i oczekiwanego zaangażowania. Na bieżąco wspomagamy się poprzez stymulowanie konsekwentnej realizacji zadań, utrwalenie nawyków, stałą kontrolę – te wszystkie elementy współgrają i dają efekt. Bez zaangażowania przełożonych ta zmiana nie byłaby możliwa.

Elżbieta Sieńko: Korzyści indywidualne dla samych pracowników to: podniesienie kompetencji własnych, zmiana podejścia do nowych wyzwań i zmian, uświadomienie sobie wymiernych korzyści płynących z prawidłowego działania systemu CRM dla firmy i dla samego pracownika, lepsza komunikacja w zespole. Elementy współzawodnictwa zawarte w zadaniach na Platformie wpływają na większą aktywność i pozytywne podejście do zadań.

Co jeszcze może Pani powiedzieć na temat samej Platformy i współpracy z PAIZ?

Elżbieta Sieńko: Platforma Extended Learning daje możliwość stałej obserwacji i komentowania na bieżąco. Ta stała interakcja powoduje, że pracownik ma świadomość, że jego postępy widać „jak na dłoni”. Konstrukcja ćwiczeń także wymusza systematyczną pracę i zaangażowanie. Nadzór nad działaniami na Platformie jest na zasadzie „double check”, ponieważ zasadą jest zaangażowanie trenerów po stronie PAIZ i firmy, której pracownicy biorą udział w szkoleniu, a szczególnie przełożonych.

Anna Kraszewska: Korzyści jakie widzimy już teraz: lepiej przygotowany pracownik, regularnie korzystający z narzędzia w postaci CRM, wyższy poziom obsługi, budowanie lepszych relacji z klientami i współpracownikami, większa satysfakcja z pracy wynikająca ze zmiany – to, co do tej pory stanowiło problem, jest początkiem pozytywnej zmiany.

 

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.

Platforma Extended Learning Promote efektywnie wspiera szkolenia firmy PAIZ Konsulting. Pozwala na powtórzenie i sprawdzenie przyswojonej wiedzy w dowolnie wybranym czasie i miejscu. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest wewnętrzny komunikator, umożliwiający korespondencję z trenerem i pozostałymi uczestnikami szkoleń. Z taką formą wsparcia spotkałam się po raz pierwszy - jestem pełna uznania dla firmy PAIZ za rzetelne przekazywanie wiedzy oraz praktyczne, nowoczesne rozwiązania w obszarze narzędzi oferowanych uczestnikom szkoleń.

Dorota Partyka
Dyrektor Ds. Wydawniczych

Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.