Polityka prywatności

Zgodnie z zamierzeniem PAIZ Konsulting, witryna extendedlearning.pl ma stanowić uzupełnienie świadczonych usług. Poniższe oświadczenie jest naszą deklaracją o ochronie prywatności.
Niniejszy dokument opisuje praktyki, które stosujemy, aby zapewnić poszanowanie dla prywatności wszystkich osób odwiedzających niniejszą witrynę. Firma PAIZ Konsulting jest nastawiona na stosowanie uczciwych praktyk informacyjnych, których celem jest ochrona Państwa prywatności. Wierzymy, że swobodny przepływ informacji oznacza korzyści dla wszystkich, przy założeniu, że informacje są gromadzone i wykorzystywane w odpowiedzialny sposób.
Prosimy o kontakt mailowy pod adresem: biuro@paiz.com.pl, jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania bądź uważają, że nasze oświadczenie dotyczące prywatności nie porusza ważnych dla Państwa kwestii.
Gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, wybór
Informacje, które gromadzimy, są wykorzystywane tylko na potrzeby strony www w celu ulepszania jakości naszych usług – nigdy nie przekazujemy ich innym firmom i osobom. Informacje wrażliwe dotyczące poszczególnych użytkowników nie są przechowywane w plikach cookie.
Korzystanie z naszej witryny nie wiąże się z obowiązkiem rejestracji. Jeżeli jest Pan/Pani zwykłym odwiedzającym extendedlearning.pl, wówczas nie gromadzimy na Pana/Pani temat żadnych informacji o charakterze osobistym, z wyjątkiem nielicznych danych związanych z wykorzystywaniem tzw. plików cookies, o których mowa poniżej. Niemniej jednak, może się zdarzyć, że postanowi Pan/Pani skorzystać z Formularza kontaktowego, aby wysłać do nas zapytanie.
W takich przypadkach PAIZ Konsulting będzie kontaktować się z osobami wysyłającymi formularz, reagując na kontekst zapytania, np. przekazując im informacje na temat oferowanych usług czy publikacji , a także w innych celach marketingowych.
Dane przekazywane podczas wypełniania formularz obejmują imię, nazwisko oraz adres e-mail.

Poufne dane o charakterze osobistym
PAIZ Konsulting nie wykorzystuje niniejszej witryny internetowej do celowego gromadzenia informacji o charakterze poufnym, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa. Poufne informacje osobiste dotyczą: rasy lub pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych bądź innych, przynależności do związków zawodowych, fizycznego lub psychicznego stanu zdrowia, życia seksualnego bądź karalności oraz, w niektórych przypadkach, numerów ubezpieczenia społecznego lub finansów. PAIZ Konsulting podejmuje starania na rzecz ochrony poufności i bezpieczeństwa takich informacji uzyskanych w ramach prowadzonej działalności biznesowej. Dostęp do powyższych informacji jest ograniczony. Ponadto firma wprowadziła polityki i procedury z myślą o ochronie informacji przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz niedozwolonym ujawnieniem.

Ujawnianie informacji
Możemy ujawniać Pana/Pani informacje osobiste z następujących powodów:
• Jeżeli ich przekazanie jest niezbędne do zrealizowania złożonego przez Pana/Panią wniosku/zapytania oraz odbywa się z udziałem organizacji zewnętrznej, z którą PAIZ Konsulting utrzymuje relacje (zobacz „Łącza do zewnętrznych witryn internetowych” poniżej); lub
• W celu zrealizowania wniosku/zapytania wymagającego zaangażowania ze strony dwóch lub więcej firm; lub
• Jeżeli odbywa się to na wyraźną prośbę osoby odwiedzającej witrynę; lub
• Stosownie do wymagań wymienionych w nakazie sądowym bądź innych wymagań prawnych albo urzędowych; lub
• Jeżeli ujawnienie informacji jest w racjonalny sposób powiązane ze sprzedażą bądź innego rodzaju zbyciem całości albo części naszej działalności biznesowej.

Uwaga: PAIZ Konsulting nie gromadzi ani nie opracowuje danych bądź informacji o charakterze osobistym, pozyskanych za pośrednictwem niniejszej witryny, z myślą o ich rozpowszechnianiu bądź sprzedaży na rzecz osób z zewnątrz organizacji w konsumenckich celach marketingowych bądź w ramach programów Host Mailing prowadzonych na rzecz osób trzecich.
Zmiana oraz przechowywanie danych
Informacje pozyskane od osób odwiedzających niniejszą witrynę będą przechowywane wyłącznie w celach związanych z realizacją wymaganej usługi. Osoby pragnące, aby ich informacje zostały zaktualizowane, zmienione bądź usunięte z naszej ewidencji, są proszone o kontakt z nami oraz przedstawienie swoich wymagań.

Łącza do zewnętrznych witryn internetowych
Należy pamiętać, że extendedlearning.pl czasami zawiera łącza do innych witryn, które nie podlegają niniejszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasze strony mogą być przekierowane do stron internetowych należących do osób trzecich w celu uzyskania dalszych informacji, na przykład na temat Partnerów biznesowych lub międzynarodowych projektów dofinansowanych ze środków unijnych. PAIZ Konsulting nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do sposobu przechowywania lub wykorzystywania danych na temat użytkowników na serwerach osób trzecich. Zalecamy, aby zapoznali się Państwo z polityką w zakresie prywatności każdego z serwisów zewnętrznych dostępnych za pośrednictwem łącza znajdującego się na witrynie extendedlearning.pl w celu sprawdzenia sposobu wykorzystywania Państwa danych osobowych.
Cookies
Pliki „cookie” to proste pliki tekstowe, które są przesyłane na dysk twardy komputera poprzez przeglądarkę internetową, aby umożliwić naszemu serwisowi www prawidłowe funkcjonowanie usług niezbędnych użytkownikowi takich jak logowanie oraz licznik odwiedzin.

Korzystanie z usług innych firm
Na naszej stronie zainstalowana jest wtyczka społecznościowa Facebook. Aplikacje internetowe Facebook wykorzystują pliki cookie w celu usprawnienia działania swoich usług. Więcej na temat polityki prywatności Facebook – https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/cookies
Wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu internetowego w naszym serwisie www.
Firma Google gromadzi informacje o odwiedzinach w serwisach internetowych korzystających z usług tego samego rodzaju.
Polityka prywatności Google – http://www.google.com/privacy/

Blokowanie plików cookie
Możesz zablokować wszystkie pliki cookie. Uniemożliwi to jednak korzystanie z wielu funkcji w naszym serwisie www.

Dzieci
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie jest przeznaczone dla dzieci. Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia, jakie ma ochrona informacji dotyczących dzieci, zwłaszcza w elektronicznym środowisku on-line, i w sposób świadomy nie gromadzimy ani nie przechowujemy informacji na temat dzieci.
Zmiany niniejszej polityki
Stosownie do potrzeb, PAIZ Konsulting może modyfikować treść niniejszego oświadczenia na temat polityki. Proszę zauważyć, że w przypadku dokonania takich zmian czas niezbędny do wprowadzenia w życie nowych praktyk może wynieść do 30 dni roboczych. Osoby pragnące śledzić wprowadzane zmiany są proszone o okresowe odwiedzanie niniejszej strony.